Üroloji Profesörü: Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu

Submitted by bahadır on Wed, 01/19/2022 - 10:22
Penis Eğriliği

Penis eğriliği / Penisin ereksiyon esnasında normalde düz olması gerekirken aşağıya, yukarıya veya yana doğru eğilmesidir.

Penis eğrilikleri doğuştan (penil kurvatür) veya erişkin yaşlarda sonradan (Peyronie hastalığı) olabilir.

Doğuştan olan penis eğriliği (Penil kurvatür):Doğuştan olan penis eğriliğinin sebebi henüz bilinmemektedir ancak öne sürülen bazı teoriler bulunmaktadır. Penisin yapısında; ereksiyonu sağlayan kan damalarını içeren iki süngerimsi doku (korpus kavernosum) ve içerisinde idrar yolunun (uretra) bulunduğu bir süngerimsi doku (korpus spongiosum) bulunmaktadır. Doğuştan bu süngerimsi yapıların birinde gelişme geriliği veya orantısız büyüme olduğunda penis ereksiyon esnasında az gelişmiş tarafa doğru eğilmektedir. Çoğunlukla bu eğrilik aşağıya doğrudur ancak yanlara nadiren de yukarıya doğru olabilir.

Erişkin yaşlardaki penis eğriliği (Peyronie hastalığı):Hastalığı ilk defa tanımlayan Fransız cerrahın ismi ile anılan erişkin yaşlardaki penis eğriliği (Peyronie hastalığı); genellikle 50 yaşından sonra, penisin sertleşmeyi sağlayan süngerimsi dokularını çevreleyen ve ereksiyona katkı sağlayan dış kılıfında (tunica albuginea) kireçlenme (fibrozis) ile ortaya çıkarak peniste şekil bozukluğuna sebep olabilmektedir.

DOĞUŞTAN OLAN PENİS EĞRİLİĞİ
(PENİL KURVATÜR)

Bugüne kadar, genel popülasyonda penis eğriliğinin görülme sıklığını ve / veya prevalansını tanımlan hiçbir kohort çalışması bulunmamaktadır. Global sıklığının yaklaşık 100.000’de 37 olduğu tahmin edilmektedir.

Genital organların doğuştan olan anomalileri genellikle birlikte olma eğilimindedir. Doğuştan olan penis eğriliği (Penil kurvatür) ile idrar deliğinin normalde olması gereken yerden daha aşağıda olduğu durumların (hipospadias) birlikte görülme sıklığı normalden daha fazladır.

Doğuştan olan penis eğriliğinde hastalar ereksiyon sırasında penis eğriliği, cinsel ilişkide zorlanma veya görsel estetik kaygı şikayetleri ile doktora başvurur. Tanı, ereksiyon sırasında eğriliğin fotoğrafı çekilerek veya penise enjeksiyon sonrası ereksiyon sağlanarak konulur.

Doğuştan olan penis eğriliği olgularında tedavi gerektiren ek bir işlev bozukluğu yoktur. Cinsel ilişkiye girmeyi zorlaştıran 30 derecenin üzerindeki eğrilik açısı varlığında veya kişisel estetik kaygı nedeniyle başvuran hastalarda cerrahi tedaviler (ameliyat) tek seçenek olarak uygulanmaktadır. Doğuştan olan penis eğriliği ile başvuran hastalarda penis boyu genellikle normalden uzundur. Bu nedenle çoğunlukla az gelişmiş tarafın (eğrilik yönünün) karşı yönünde penis kısaltıcı teknikler (Nespit, Plikasyon cerrahileri) tecrübeli ellerde %85 oranında başarı ile uygulanmaktadır. Cerrahi tedaviden sonra hastalar genellikle bir gün hastanede kalmakta, 7-10 gün sonra yara iyileşmesi için kontrole çağrılmakta ve altı hafta sonra cinsel ilişkiye girebilmektedir. Ancak cerrahi tedaviler sonrasında; beklenenden fazla penis kısalması, peniste uyuşma hissi, sertleşme bozukluğu, cilt altında ele gelen cerrahi düğümler ve tekrarlayan eğrilikler olabilmektedir.

ERİŞKİN YAŞTA PENİS EĞRİLİĞİ
(PEYRONİE HASTALIĞI)

Erişkin yaştaki penis eğriliği ile ilgili epidemiyolojik veriler sınırlıdır. Global sıklığının %12 olduğu tahmin edilmektedir. Türk Androloji Derneği’nin yaptığı prevalans çalışmasında 50-60 yaş aralığındaki erkelerde %27 oranında görüldüğü tespit edilmiş ve Türkiye’ de yaklaşık 600.000 hasta olduğu öngörülmüştür.

Şeker hastalığı (Diyabetes mellitus), hipertansiyon, lipid anomalileri, kalp hastalığı (iskemik kardiyopati), sertleşme sorunu (erektil disfonksiyon), sigara, aşırı alkol tüketimi, bazı genetik hastalıklar (Dupuytren kontraktürü, Lederhause hastalığı) ve geçirilmiş prostat cerrahisi gibi sebepler penis eğriliğinin erkeklerde daha sık görülmesine yol açan risk faktörleridir.

Erişkin yaşlardaki penis eğriliği’nin (Peyronie hastalığı); sebebi kesin olarak henüz bilinmemektedir.

Hastalar genellikle;

 • Penis ağrısı
 • Penis eğriliği
 • Peniste ele gelen nodül (Peyronie plağı)
 • Sertleşme bozukluğu

şikayeti ile başvururlar.

Hastalığın iki evresi bulunmaktadır.

 • Başlangıç evresinde (Akut faz), peniste ağrı ve cilt altında yumuşak nodüller hissedebilir. Yaklaşık 6-12 ay boyunca devam edebilir.
 • Stabil ikinci evrede (Kronik faz), penil ağrı geriler, penis eğriliği gelişir ve cilt altında sert nodüller (Peyronie plağı) hissedilebilir. Peyronie plakları %70 oranında penisin üst yüzeyinde yer aldığı için eğrilik çoğu hastada yukarı doğrudur. Ayrıca sertleşme bozukluğu (erektil disfonksiyon) ile birlikte azalmış cinsel istek (libido), düşük özgüven ve depresif duygular gibi ikincil sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu tablo hastaların çoğunda stabil kalırken, çok az bir kısmında (%2-3) gerileyip kaybolabilmektedir.

Erişkin yaşta penis eğriliği (Peyronie hastalığı) ile başvuran hastalarda ilk olarak; penil şikayetlerin yanı sıra genel sağlık durumu, eşlik eden sertleşme bozukluğu ve diğer risk faktörlerinin varlığı değerlendirilir. Penis eğriliğinin ereksiyon sırasında değerlendirilmesi zorunludur. Bunun için tercihen evde doğal ereksiyon sağlanarak hastanın fotoğraf çekmesi istenir. Stres veya sertleşme sorunu nedeniyle ereksiyon sağlanamıyorsa penis içine ilaç zerk edilerek veya vakum ereksiyon cihazı kullanılarak ereksiyon sağlanabilir. Ayrıca penise yönelik dinamik ultrasonografi (Penil Doppler) ile penil eğriliğin yanı sıra plak lokalizasyonu, plakta kemikleşme (kalsifikasyon) varlığı ve penis kanlanmasının durumu değerlendirilebilmektedir.

Erişkin yaşta penis eğriliği (Peyronie hastalığı) olgularında tedavi seçenekleri arasında; dikkatli izlem, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi(ameliyat) olmak üzere üç ana yaklaşım bulunmaktadır. Tedavide en dikkat edilmesi gereken nokta tanı esnasında hastalığın hangi evrede olduğudur. Çünkü hastalık evresi tıbbi tedaviyi veya olası bir ameliyatın zamanlamasını etkilemektedir.

 • İlaç tedavileri: Tipik olarak hastalığın ilk evresinde ve cerrahi tedaviye uygun olmayan veya ameliyat istemeyen hastalarda tercih edilmektedir. İlaçla tedavinin amacı ağrıyı ve plak oluşumunu azaltmak, penis eğriliğini en aza indirmektir.

İlaç tedavileri başlıca üç gruba ayrılmaktadır;

 • Ağızdan alınan tedaviler
  • Potaba (Potasyum para-aminobenzoat)
  • Tamoksifen
  • E Vitamini
  • Pentoksifilin
  • Kolşisin
  • Karnitin
  • Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri
 • Plak içi enjeksiyon tedavileri
  • Verapamil
  • Clostridium kollajenaz
  • İnterferon
  • Steroidler
 • Yüzeyel tedavi seçenekleri
  • Vakum cihazları
  • ESWT (Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi)

Cerrahi tedaviler(ameliyatlar): Cerrahi tedaviler(ameliyatlar) ise cinsel ilişkiye girmeyi engelleyecek derecede penis eğriliği olan, hastalığın ikinci evresinde (kronik faz) olup son altı ay içerisinde eğrilik açısında ilerleme olmayan, ağrı şikayeti kaybolmuş veya plak kalsifikasyonu olan hastalarda tercih edilmektedir. Penis uzunluğu, eğrilik derecesi, plak lokalizasyonu, serleşme bozukluğunun eşlik edip etmemesi ve hasta beklentisi dikkate alınarak uygun cerrahi yöntem ürolog tarafından belirlenir. Uygulamada farklılıklar içerse de temelde iki tip cerrahi yöntem bulunmaktadır.

Penis Kısaltıcı Ameliyatlar (Nespit, penil plikasyon): Penis boyunun yeterli olduğu, eğrilik açısının çok ciddi olmadığı hastalarda uygulanan penis kısaltıcı teknikleri içermektedir. Eğrilik yönünün karşı tarafına tunika albugineadan parça çıkarıldıktan sonra (Nespit) veya çıkarılmadan atılan (penil plikasyon) düğümler şeklinde uygulanan penis kısaltıcı cerrahiler tecrübeli ellerde %90 oranında başarı ile sonuçlanmaktadır.

Penis Uzatma Ameliyatları (Greft cerrahileri): Penis boyunun yeterli olmadığı ve ciddi eğrilik derecesine eşlik eden ek deformitelerin olduğu hastalarda penis uzatma cerrahileri tercih edilmektedir. Bypass ameliyatlarında olduğu gibi bacak damarlarından elde edilen greft materyallerinin veya sentetik greft materyallerinin, ameliyat esnasında kesilerek esnetilen plak bölgesine kapatılmasıyla uygulanan penis uzatma cerrahileri tecrübeli ellerde %80-95 oranında başarı ile sonuçlanmaktadır.

 • Penis/Penil Protez Ameliyatları: Penis eğriliği ile birlikte eşlik eden sertleşme bozukluğu olan hastalarda penis/penil protez (mutluluk çubuğu) yerleştirilmesi tercih edilmekte ve tecrübeli ellerde %90-95 oranında başarı sağlanmaktadır.

Cerrahi tedaviden sonra hastalar genellikle bir gün hastanede kalmakta, 7-10 gün sonra yara iyileşmesi için kontrole çağrılmakta ve altı hafta sonra cinsel ilişkiye girebilmektedir. Ancak cerrahi tedaviler sonrasında; beklenenden fazla penis kısalması, peniste uyuşma hissi, sertleşme bozukluğu, cilt altında ele gelen cerrahi düğümler ve tekrarlayan eğrilikler olabilmektedir.

Özellikli cerrahiler sınıfında yer alan bu tekniklerin uygulanmasında yüksek başarı ve minimum komplikasyon oranlarının sağlanabilmesi için Avrupa Üroloji Derneği tarafından tecrübeli ellerde yapılması önerilmektedir. Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu penis eğriliği (Peyronie hastalığı) konusundaki yüzlerce hastalık tecrübesi ile sağladığı yüksek başarı ve hasta memnuniyetinin yanı sıra uluslararası meslek örgütlerinin her yıl yayınladığı penis eğriliği (Peyronie hastalığı) tedavi kılavuzuna da önemli katkılar sağlamaktadır.

PENİS EĞRİLİĞİNİN (PEYRONİE HASTALIĞI)
AMELİYAT SÜRECİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Cerrahi işlemin planlandığı gibi gerçekleştirilebilmesi için;

 • Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, KOAH gibi hastalıklar nedeni ilaç kullanıyor iseniz; ilaç alımı ve dozları konusunda doktorunuza danışınız. Kan sulandırıcı ilaçların, cerrahi öncesi genellikle tamamen kesilmesi gerektiğinden; bu grup ilaçları kullanıyorsanız mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Cerrahi işlem gününden kısa süre önce ateş, döküntü ve soğuk algınlığı benzeri şikayetleriniz bulunuyorsa doktorunuzu bilgilendirmeniz çok önemlidir çünkü bu tarz şikayetlerin varlığında, cerrahi işlem genellikle ertelenecektir.

Cerrahi işlemin planlandığı gün evden itibaren dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır;

 • Cerrahi işlem öncesi en az altı saat öncesinden hiçbir şey yememeli ve içmemelisiniz
 • Cerrahiden bir gece öncesi ya da cerrahi sabahında banyo yapmanız önerilmektedir ancak cerrahi alanda yer alan kılların temizliği evde yapılmamalıdır
 • Kimlik, sigorta kartı ve kullanmış olduğunuz tüm ilaçları yanınıza almanız, asgari miktarda para ya da kredi kartı, gözlük baston gibi kişisel yardım cihazlarınızı taşıyabileceğiniz bir çanta ile getirmeniz, ancak takı ve değerli eşyalarınızı evde bırakmanız önerilmektedir.

Hastaneye giriş yaptıktan sonra ameliyathaneye gidene kadar yerine getirmeniz gereken bazı prosedürel işlemler bulunmaktadır;

 • Kimlik, adres ve telefon gibi kişisel bilgilerinizin sorgulanacağı yatış işlemleri için hastane yatış birimine gitmelisiniz
 • Yatış işlemleri tamamlandıktan sonra personel eşliğinde ilgili servise yönlendirileceksiniz
 • Servisteki odanıza yerleştikten sonra tansiyon, nabız ve vücut ısısı ölçümünüz yapılacak, sonrasında cerrahi alandaki kıllarınızın kesilmesi istenecektir.
 • Cerrahi işlem sırasında uygulanabilecek olan anestezi tipleri ile ilgili olarak bilgilendirilecek sonrasında sizin, ameliyatı gerçekleştirecek doktorunuzun ve anestezi işlemini uygulayacak doktorunuzun uygun gördüğü anestezi tipi için onayınız alınacaktır.
 • Cerrahi işlem saatinizin hemen öncesinde üzerinizdeki bütün kıyafetlerinizi, varsa çıkartılabilen protezlerinizi, takılarınızı çıkarmanız sonrasında kolay giyilip çıkarılabilen tek parçalı ameliyathane kıyafetini giymeniz istenecektir.

Cerrahi işlem saatiniz geldiğinde hemşire ve yardımcı personel eşliğinde ameliyathaneye götürüleceksiniz ve sonrasında;

 • Cerrahi öncesi, cerrahi sırasında ve sonrasında gerekli ilaç ve serum tedavilerinin uygulanabilmesi için damar yolu açılacaktır
 • Uygulanacak cerrahi işlem sırasında ağrı duymamanız için “anestezioloji ve Reanimasyon” uzman doktoru gözetiminde serviste onay verdiğiniz anestezi tipi uygulanacaktır
 • Güvenli ve steril şartlar altında, bilimsel standartlara uygun ameliyathane odasında, ameliyatı gerçekleştirecek doktorunuz, ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanı ve anestezi teknisyenin bulunduğu bir ekip ile ameliyatınızı gerçekleştirecektir
 • Vücut yapınızı, ek hastalıklarınız ve hastalığınızın bazı özel durumları söz konusu ise idrar takibi için genellikle ertesi gün alınmak üzere sonda uygulaması yapılabilmektedir
 • Penis eğriliği için cerrahi süresi seçilen cerrahi tekniğe göre 30 dakika ile iki saat arasında değişebilmektedir.
 • Ameliyat bittikten sonra uygulanan anestezi işleminin etkisi tamamen geçene kadar ameliyat sonrası takip ünitesinde uzman ekipler gözetiminde takibiniz yapılacaktır
 • Uyanma sırasında normalde duymaya alışkın olunan sesler daha gürültülü olarak algılanabilmekte, unutkanlık, bulanık görme, genel anestezi sonrası boğazda kuruluk hissi ve ameliyat bölgesinde ağrı şikayetleri sıklıkla olabilmektedir
 • Ameliyattan çıktıktan 4-6 saat sonra ağızdan gıda almanıza izin verilmektedir.

Penis eğriliği (Peyronie Hastalığı) operasyonu sonrası hastane kalış süresi genellikle bir ya da iki gündür. Hastanede kaldığınız süre boyunca gerekli antibiyotik tedavinizin ve ağrı kontrolünüzün sağlanması için damar yolunuz açık kalacaktır.

Çoğu cerrahi işlem sonrasında olduğu gibi penis eğriliği ameliyatından sonra da dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır;

 • Cerrahi işlem sonrası genellikle ameliyat bölgesi uygun steril sargı bezi ve bandajlarla örtülmektedir. Erken dönemde kesi bölgesinde hafif şişlik ya da kızarıklık olabilmektedir
 • Kesi bölgesine dokunmadan önce ellerinizi sabunlu suyla yıkamalı, kesi bölgesinin her zaman temiz ve kuru olmasına dikkat etmelisiniz. Ameliyat sonrası ne zaman banyo yapabileceğiniz doktorunuz tarafından söylenecektir.
 • Kesi sahasında ciddi şişlik, ağrı, kanama veya akıntı varlığında doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Penis eğriliği (Peyronie hastalığı) ameliyatından sonra hastalar genellikle, 7-10 gün sonra yara iyileşmesi için kontrole çağrılmakta ve altı hafta sonra cinsel ilişkiye girebilmektedir. Ancak bazı özel durumlarda bu süre doktorunuz tarafından uzatılabilmektedir.